Warning: Wrong parameter count for stristr() in /home4/hajcom/public_html/rahpouyantour.ir/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/q2w3-fixed-widget.php on line 142

Warning: Wrong parameter count for stristr() in /home4/hajcom/public_html/rahpouyantour.ir/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/q2w3-fixed-widget.php on line 142

Warning: Wrong parameter count for stristr() in /home4/hajcom/public_html/rahpouyantour.ir/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/q2w3-fixed-widget.php on line 142
ویزای فرانسه

ویزای توریستی فرانسه برای کسانی هست که قصد سفر توریستی به فرانسه را دارند و اعتبار این ویزا ۳ ماه است و قبل از اتمام زمان ویزا باید کشو فرانسه را ترک کند.
مدارک مورد نیاز برای ویزا توریستی فرانسه :

  •   شناسنامه
  •   گذرنامه
  • اعتبار گذرنامه باید حداقل ۲ ماه بیشتر از تاریخ اتمام ویزای درخواستی باشد.
  • دو قطعه عکس رنگی
  • فردی از خانواده یا دوست مقیم فرانسه‌ی شما باید اصل فرم دعوت‌نامه را برای شما ارسال کند.
  • در صورتی کهدعوت‌نامه ندارید ، باید فرم رزرو هتل در تمام مدت اقامتتان در فرانسه و یا مدرکی نشان دهد شما در فرانسه دارای ملک میباشید . (مثل سند مالکیت، قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت).
  • اسناد رسمی شغلی و منابع مالی.